Besök på kollektivtrafikmyndigheten och AB Västerås Lokaltrafik

 

VL juha och deniseIdag besökte de rödgröna landstingsråden kollektivtrafikmyndigheten och VL. Kollektivtrafiken är en framtidsbransch och det händer mycket på området. Målet är att dubbelt så många ska åka kollektivt år 2020 och de rödgröna i landstinget gör nu en stor satsning för att utöka trafiken.
Landstingsråden fick tillfälle att diskutera med ledningen hur man kan få fler att åka kollektivt.

Peter Liss på det landstingsägda åkeriet AB Västerås Lokaltrafik berättar om hur man kontinuerligt följer upp klagomål från resenärerna och arbetar för att personalen ska trivas. När Peter Liss började arbeta kommunicerade tjänstemän och förare genom en korvlucka och hade separata fikarum. Kaffet på administrationsavdelningen var gratis, medan förarna fick betala för sitt. Nu har man öppnat upp avdelningarna med gemensamt fikarum och även förarna bjuds på kaffe.
Även i miljöarbetet ligger bolaget i framkant. Av åkeriets 160 bussar drivs 91 på biogas och förarna får ett lönetillägg om de kör enligt en bränslesnål metod.

         vl studiebesök kollektivtrafik vision

Annonser

Besök på barn- och ungdomskliniken

barnkliniken
Igår besökte landstingsråden i den rödgröna majoriteten barn- och ungdomskliniken i Västerås. Bland annat fick de se hur för tidigt födda barn vårdas på avdelning 69 och hur mottagandet på barnakuten organiseras. Antalet besök på barnakuten har ökat de senaste åren, främst orsakat av icke-akuta besök. Politikerna fick tillfälle att diskutera situationen på barnakuten och hur man kan skapa trygghet så att föräldrar i första hand söker sig till sin vårdcentral eller 1177 med åkommor som inte är akuta.

 barnkliniken

 

Debattsvar: Vikten av läkarförsörjning för en bra vård

Oppositionspolitikerna Tomas Högström och Maria Dellham (M) ställer frågor på VLT:s debattsida om framtidens läkarförsörjning. Problemet delar vårt landsting med de flesta andra landsting. Nytänkande för lösningar kommer att behövas, som Högström och Dellham poängterar.

En del av lösningen äger vi själva, en del finns hos andra. Det är viktigt att regeringen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tar sitt ansvar. Regeringen bör prioritera arbetet för fler studieplatser till läkarutbildningen medan SKL måste finna lösningar för att begränsa användningen av hyrläkare.

Den rödgröna majoriteten har vidtagit en rad viktiga åtgärder i vårt landsting. Det handlar om att utöka antalet AT- och ST-läkarplatser. Vi satsar på att locka europeiska läkarstudenter till Västmanland, t.ex. genom landstingets samarbete med polska Wroclaw vars svenska studenter kommer till Landstinget Västmanland på praktik. Det gäller också att få läkare att välja arbete inom primärvården. För detta gör vi satsningar i nuvarande landstingsplan.

Vi är idel öra gällande förslag om läkarförsörjning utöver de vi redan nu diskuterar eller har fattat beslut om. Min förhoppning är att majoritet och opposition kan finna gemensamma långsiktigt hållbara strategier. Det skulle fortsätta förbättra vården för västmanlänningarna.

Kenneth Östberg
Landstingsråd (S)

– – –
Artikeln publicerades i VLT den 21 januari.

Rödgrönt debattsvar till Skattebetalarnas förening

Dick Kling, ordförande för Skattebetalarnas förening och moderat statssekreterare till skatteministern Bo Lundgren 1991–1994, skriver 27 december att politiker måste ställa saker mot varandra för att hålla på resurserna. Det har han rätt i, men han har skygglapparna på när han problemformulerar i övrigt.

Hälften av alla landsting höjde skatten 2012 eller 2013. Detta gör inga majoriteter, oavsett politisk färg, av ren glädje utan för att det är nödvändigt. Borgerliga regeringen har sänkt flera skatter sedan dem tillträdde 2006, men tar inte hänsyn till att situationen blir ohållbar ute i landet. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har påtalat detta flera gånger, men regeringen slår dövörat till i sin skattesänkariver.

Vi har senaste tiden konstaterat att regeringens budget varit grovt felkalkylerad. Dyra reformen med sänkta restaurangmomsen tycks inte ge vare sig sänkta priser eller många fler jobb. Det årliga underhållet till järnvägen tog slut i september, vilket märktes under 2012 års vintermånader.Regeringen sänker skatter och drar samtidigt ned på anslagen till olika delar av välfärden så att i detta fall landstingen får ta kostnaderna. Det landar i skattehöjningar för medborgarna.

Vi konstaterar även att Kling skickat in liknande insändare till andra lokaltidningar. Han är väldigt generell i sin analys: han vill helt enkelt undvika skattehöjningar till varje pris. Han tar ingen hänsyn till Landstingets Västmanlands särskilda satsningar på primärvård, psykiatri och kollektivtrafik. Välfärdssatsningar vi bedömer vara absolut nödvändiga.

Denise Norström (S)
Juha Rundgren (V)
Barbara Conte (MP)

Debattsvar: De rödgröna vidareutvecklar Sala Sjukhus

Barbro Norström och Gunnar Stenås från Sjukvårdspartiet uttrycker sin oro över hur landstingsledningen ska hinna med att vidareutveckla Sala Sjukhus innan valet 2014.

Flera av de kritiska frågorna som ställs i artikeln behandlar landstingsledning nu också när vi gör avvägningar om våra investeringar.

Ett eventuellt kulturhus placering är inte en landstingsfråga utan det ligger på Sala Kommun att hantera. Från landstingets sida är vi öppna för fortsatta samtal om kommunen skulle vilja hyra in sig i våra lokaler, oavsett verksamhet.

Sjukvårdspartiet satt i landstingsmajoriteten 2006-2010 som aldrig tog det viktiga beslut kring rehabiliteringsbassängen i Sala. Vi har tagit det beslutet men processen tar lite tid att verkställa. Men vi står fast vid att investeringar ska ske och att driftens finansiering är klar. Sala Sjukhus har en välfungerande verksamhet och vi ser fram emot att vidareutveckla med en ny rehabiliteringsbassäng.

Denise Norström
Landstingsråd (S)


Publicerades i Sala Allehanda den 14/12-2012.

Debattsvar: Alliansbudgetar drabbar välfärden

Landstingsalliansen säger den 27 november att vi rödgröna inte redovisar hur de nya skatteintäkterna ska användas och att det är ohederligt av oss. Vårt budskap är tydligt: pengarna ska främst gå till primärvård, psykiatri och kollektivtrafik. Varenda krona kan inte öronmärkas så specifikt som alliansen tror eftersom besluten behöver beredas under 2013–2014.

Allianspartierna stöder flera av våra rödgröna förslag på satsningar. De har även med några egna förslag. Men de motsätter sig en skattehöjning och är otydliga med finansieringen. Vi ser dock i alliansens förslag till budget att de skulle göra stora nedskärningar i sjukvården.

Allianspartierna har angripit oss och sagt att man inte kan motivera skattehöjningar med att andra landsting, flera borgerligt styrda, höjer skatten. Men de bortser då från att alla landsting drabbades ekonomiskt när den borgerliga regeringen 2011 tog bort anslag till landstingen; för Västmanland krymptes anslaget med 100 miljoner kronor.

Högerpolitik på riksplanet påverkar välfärden och medborgarna. Alliansens kostnads-drivande förslag med oklar finansiering i en redan hårt ansträngd ekonomi är varken ambitiösa, ansvarstagande för välfärden eller verklighetsförankrade.

Denise Norström (S)
Juha Rundgren (V)
Barbara Conte (MP)
 
Detta debattsvar publiceras under veckan i olika länstidningar.

Ja till rödgröna satsningar i landstinget

Den rödgröna landstingsmajoritetens förslag om satsningar med fokus på primärvård, psykiatri och kollektivtrafik röstades igenom vid onsdagens fullmäktige. Satsningarna möjliggörs genom en höjning av landstingsskatten med 50 öre.

– Vi har sett behovet att utveckla primärvården, psykiatrin och kollektivtrafiken. Paketet vi genomför är väl genomtänkt för att möta dagens och framtidens utmaningar. Skattehöjningen måste ha tydliga mål. Det är bra att vi tillsammans med alliansrepresentanter betonat värdet av styrning och uppföljning så pengarna används rätt, säger landstingsrådet Denise Norström (S).

Landstinget Västmanland lägger idag 16,9 % av sin budget på primärvården. Med dessa satsningar växlar man upp primärvården i nivå med rikssnittet för andra landsting.

– Det är en strukturell förändring som vi initierar inom vården. Satsningen på primärvården och psykiatrin är viktig för att avlasta sjukhusvården, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V). Alliansen i landstinget däremot ordinerar samma recept som tidigare med ytterligare besparingar i sjukhusvården, trots att delar av verksamheten går på knäna.

– Landstingsplanen är en investering i framtiden! Människorna som söker sjukhusvård blir fler och fler. Människor som egentligen inte skulle behöva sjukhusvård, om de kunde få hjälp tidigare. Om vi kan hjälpa dem tidigare, kommer mycket lidande och stora belopp kunna sparas, säger landstingsrådet Lars Flodin (MP). Läs mer