Besök på kollektivtrafikmyndigheten och AB Västerås Lokaltrafik

 

VL juha och deniseIdag besökte de rödgröna landstingsråden kollektivtrafikmyndigheten och VL. Kollektivtrafiken är en framtidsbransch och det händer mycket på området. Målet är att dubbelt så många ska åka kollektivt år 2020 och de rödgröna i landstinget gör nu en stor satsning för att utöka trafiken.
Landstingsråden fick tillfälle att diskutera med ledningen hur man kan få fler att åka kollektivt.

Peter Liss på det landstingsägda åkeriet AB Västerås Lokaltrafik berättar om hur man kontinuerligt följer upp klagomål från resenärerna och arbetar för att personalen ska trivas. När Peter Liss började arbeta kommunicerade tjänstemän och förare genom en korvlucka och hade separata fikarum. Kaffet på administrationsavdelningen var gratis, medan förarna fick betala för sitt. Nu har man öppnat upp avdelningarna med gemensamt fikarum och även förarna bjuds på kaffe.
Även i miljöarbetet ligger bolaget i framkant. Av åkeriets 160 bussar drivs 91 på biogas och förarna får ett lönetillägg om de kör enligt en bränslesnål metod.

         vl studiebesök kollektivtrafik vision

Annonser

Besök på barn- och ungdomskliniken

barnkliniken
Igår besökte landstingsråden i den rödgröna majoriteten barn- och ungdomskliniken i Västerås. Bland annat fick de se hur för tidigt födda barn vårdas på avdelning 69 och hur mottagandet på barnakuten organiseras. Antalet besök på barnakuten har ökat de senaste åren, främst orsakat av icke-akuta besök. Politikerna fick tillfälle att diskutera situationen på barnakuten och hur man kan skapa trygghet så att föräldrar i första hand söker sig till sin vårdcentral eller 1177 med åkommor som inte är akuta.

 barnkliniken