Rätt till vård för papperslösa i Västmanland

Pressmeddelande 120814

S, V, MP tar nu initiativet till att ge papperslösa i Västmanland rätt till vård.

Förslaget innebär att asylsökande och papperslösa som uppehåller sig i Västmanland ges rätt till sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som för personer med medborgarskap och uppehållstillstånd. Förslaget kommer att behandlas av Landstingsstyrelsen 29 aug.

Flera landsting har valt att gå före regeringen i frågan. De rödgröna i landstinget föreslår nu att även Landstinget Västmanland ska göra det.

– Det är inte vårdpersonalens ansvar att behöva ta ställning till patientens juridiska status, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S). De ska vårda och kunna arbeta förebyggande för människors hälsas bästa. Vår ambition är att se hur vi ska kunna låta personalen följa sina vårdetiska principer som innebär att alla människor som behöver vård ska få det.

 – Genom det här förslaget kommer några av de allra mest utsatta i dagens samhälle att få stärkta rättigheter, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V). Skrämselpropaganda om vårdturism har i europeiska studier visat sig vara falskt liksom snacket om att det skulle vara en ekonomisk börda.

– Jag är glad över att lägga fram det här förslaget i Västmanland, men den här rätten måste finnas i hela landet. Det här är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter. En människa som är sjuk måste kunna få hjälp oavsett medborgarskap, säger landstingsrådet Barbara Conte (MP).

Annonser

Livlig debatt och heta frågor

Rapport från landstingsfullmäktige 110921

Ett i övrigt debattglatt fullmäktige inleddes med en tyst stund för att hedra offren för terrorattentaten i Norge.

Här följer några av de ärenden som behandlades på mötet. Läs mer