Landstinget Västmanland firar 150 år

På lördag den 14 september är det dags för Landstingets dag på Culturen i Västerås. Det är på dagen 150 år sedan Landstinget Västmanland bildades!

På plats finns en 14 meter lång historisk utställning som berättar om de 150 år som gått i landstingets historia. Det blir film, föreläsningar, goda råd och idéer om hälsa samt en inspirerande mässa.

Det digra programmet innehåller 39 föreläsningar och föreställningar samt närmare 40 utställare.

På lördagen kan du träffa representanter från de rödgröna hela dagen.

Landstingets dag den 14 september riktar sig till alla västmanlänningar – stora som små, unga som gamla – och är start för en rad aktiviteter i hela länet under hösten.

Men firandet startar faktiskt redan dagen innan, fredagen den 13 september, med Landstingets dag för alla medarbetare.

Till stora delar är programmet lika de båda dagarna – med en väsentlig skillnad. Den 13/9 kommer ett stort antal medarbetare och verksamheter inom landstinget att premieras för särskilt goda insatser.

Med anledning av denna stora satsning inbjudes medier till en pressträff på fredagen, där det blir möjligt att ta del av utställningar, föreläsningar, premieringar och möta medarbetare.

Medverkande från de rödgröna vid pressträffen är landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S) och förste vice ordförande Juha Rundgren (V).

Annonser

Så ökar vi HBT-kompetensen

Det är viktigt att sprida kunskap om HBT-frågor, det vill säga frågor om homosexuella, bisexuella och transpersoner. Att anordna en Pridefestival och parad i samband med City- festivalen är ett roligt sätt.

Det finns också lite mer allvarsamma sätt. Vi som förtroendevalda har ansvar för att alla ska bli bemötta professionellt och med respekt i våra verksamheter. Ingen ska kränkas eller osynliggöras på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Faktum är att HBT-personer mår generellt sämre än heterosexuella. Rädsla för diskriminering, våld och trakasserier är vardag för många HBT-personer. Dessutom upplever många att de kränks eller osynliggörs på jobbet, i kontakten med vården eller i skolan.

Det är självklart att medborgarens sexualitet eller könsidentitet inte ska påverka bemötandet hen får i kontakten med olika myndigheter. Det är också viktigt med en god arbetsmiljö där medarbetarna kan vara öppna med sin sexualitet. Vi tar detta på största allvar och har därför i syfte att öka HBT-kompetensen i våra verksamheter gjort följande:

• Grundläggande utbildning i HBT-frågor kommer att erbjudas medarbetarna i Västerås stad under hösten. Det gäller allt från skol- och fritidspersonal och undersköterskor till miljö- och hälsoinspektörer.

• Information, blanketter med mera ska kvalitets-säkras i Västerås stad på så sätt att texten inte är heteronormativ, som att exempelvis inte utgå från att alla familjer har föräldrar med olika kön.

• Landstinget har under 2013 antagit en HBT-policy som ska vara vägledande i arbetet med människors lika värde i kontakt med landstingets verksamheter. Policyn kompletteras nu med riktlinjer och aktiviteter.

• Tre ungdomsmottagningar i länet (Västerås, Sala och Surahammar) har blivit HBT-certifierade.

Vi hoppas vi ses på Regnbågstorget, i debatterna, på seminarierna och självklart i paraden.

Carin Lidman (S), kommunalråd
Vasiliki Tsouplaki (V), kommunalråd
Andreas Porswald (MP), ledamot i barn- och ungdomsnämnden
Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande 
Hans Jansson (V), landstingsråd 
Barbara Conte (MP), landstingsråd
 
Debattartikeln publiceras i länets tidningar i samband med Västerås Pride.

Lönesatsningar i Landstinget Västmanland

Landstinget Västmanland och Vårdförbundet är överens om inriktningen för särskilda lönesatsningar och förbättrad arbetsmiljö. Den särskilda lönesatsningen kostar landstinget 17,5 miljoner kronor och gäller från den 1 januari 2014.

– För att landstinget ska kunna behålla duktiga medarbetare och rekrytera ny personal måste vi kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner. Men minst lika viktigt är satsningen på hälsofrämjande arbetsplatser, där vi tillsammans med Vårdförbundet ska arbeta för att minska sjukskrivningarna och öka trivseln på arbetsplatserna, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S).

Parterna är överens om att i samband med löneöversynen 2014 bland annat premiera kvalificerade allmän- och grundutbildade medarbetare bland Vårdförbundets medlemmar, som särskilt bidrar till att verksamheten når sin mål. För att förbättra arbetsmiljön ska landstinget bl a:

Tillsammans med fackliga organisationer utveckla enkla metoder för att mäta
• arbetsmiljön på arbetsplatser.Skapa handlingsplan för att minska sjukfrånvaron.
Se över möjligheten för nattpersonal och medarbetare med rotationstjänst (dag/natt) att
erbjudas årliga hälsokontroller.

För mer information, kontakta:
Kenneth Östberg (S): kenneth.ostberg@ltv.se eller 021-176521

Studiebesök på Västmanlands teater

vastmanlands_teater6I förra veckan besökte vi Västmanlands Teater. Bland annat fick vi se de nya replokalerna på Bäckby. Tack vare att teaterensembeln kan vara där och repa har teaterhuset även kunnat öppnas för fria teatergrupper.

Landstinget äger Västmanlands teater tillsammans med Västerås stad. Den rödgröna majoriteten i landstinget har varit tydliga med att teatern måste synas mer i hela länet. Därför var det glädjande att t.ex. höra om föreställningen Sparka neråt, som bygger på intervjuer med eleverna på Virsboskolan och som nu alla högstadieskolor i länet kan boka kostnadsfritt.vastmanlands_teater1vastmanlands_teater4

Besök på kollektivtrafikmyndigheten och AB Västerås Lokaltrafik

 

VL juha och deniseIdag besökte de rödgröna landstingsråden kollektivtrafikmyndigheten och VL. Kollektivtrafiken är en framtidsbransch och det händer mycket på området. Målet är att dubbelt så många ska åka kollektivt år 2020 och de rödgröna i landstinget gör nu en stor satsning för att utöka trafiken.
Landstingsråden fick tillfälle att diskutera med ledningen hur man kan få fler att åka kollektivt.

Peter Liss på det landstingsägda åkeriet AB Västerås Lokaltrafik berättar om hur man kontinuerligt följer upp klagomål från resenärerna och arbetar för att personalen ska trivas. När Peter Liss började arbeta kommunicerade tjänstemän och förare genom en korvlucka och hade separata fikarum. Kaffet på administrationsavdelningen var gratis, medan förarna fick betala för sitt. Nu har man öppnat upp avdelningarna med gemensamt fikarum och även förarna bjuds på kaffe.
Även i miljöarbetet ligger bolaget i framkant. Av åkeriets 160 bussar drivs 91 på biogas och förarna får ett lönetillägg om de kör enligt en bränslesnål metod.

         vl studiebesök kollektivtrafik vision

Debattsvar: Alliansbudgetar drabbar välfärden

Landstingsalliansen säger den 27 november att vi rödgröna inte redovisar hur de nya skatteintäkterna ska användas och att det är ohederligt av oss. Vårt budskap är tydligt: pengarna ska främst gå till primärvård, psykiatri och kollektivtrafik. Varenda krona kan inte öronmärkas så specifikt som alliansen tror eftersom besluten behöver beredas under 2013–2014.

Allianspartierna stöder flera av våra rödgröna förslag på satsningar. De har även med några egna förslag. Men de motsätter sig en skattehöjning och är otydliga med finansieringen. Vi ser dock i alliansens förslag till budget att de skulle göra stora nedskärningar i sjukvården.

Allianspartierna har angripit oss och sagt att man inte kan motivera skattehöjningar med att andra landsting, flera borgerligt styrda, höjer skatten. Men de bortser då från att alla landsting drabbades ekonomiskt när den borgerliga regeringen 2011 tog bort anslag till landstingen; för Västmanland krymptes anslaget med 100 miljoner kronor.

Högerpolitik på riksplanet påverkar välfärden och medborgarna. Alliansens kostnads-drivande förslag med oklar finansiering i en redan hårt ansträngd ekonomi är varken ambitiösa, ansvarstagande för välfärden eller verklighetsförankrade.

Denise Norström (S)
Juha Rundgren (V)
Barbara Conte (MP)
 
Detta debattsvar publiceras under veckan i olika länstidningar.

Invigning av hälsolyftet

Idag invegs hälsolyftets nya fräscha lokaler i landstingshuset. På hälsolyftet kan personal gå för att träna, men också få tips och motivation. Invigningen lockade mycket folk och många träningssugna. Kenneth Östberg, landstingsråd med ansvar för personal, klippte bandet och berättade att han själv ska försöka träna där någon gång i veckan.