Nu inför landstinget digital förslagslåda

I torsdags tog landstingsstyrelsen beslut att införa digital förslagslåda. Det innebär att medborgare inom kort kommer att kunna lämna förslag på förbättringar via nätet. Andra medborgare kan sedan gå in och ge bifall till ett förslag.

– Det är en möjlighet för medborgarna att ha synpunkter på sjukvård, kollektivtrafik och resten av landstingets verksamhet. Vi tror att människor har en förmåga och vilja att påverka och det här är ett enkelt sätt, säger Hans Jansson (V), landstingsråd, till VLT. Förslaget om att införa så kallade e-petitioner initierades genom en motion från Vänsterpartiet.

Läs VLT:s artikel om förslaget här >>

Annonser

Digital förslagslåda stärker demokratin

Debattartikel publicerad 2 februari 2011.

Längre öppettider på vårdcentralen, mer ekologisk mat på sjukhuset, eller hälsokontroller för alla 40-åringar. De flesta av oss har nog åsikter om hur hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och kulturen i länet kan förbättras. Nu förenklar vi för dig genom att du ska kunna lämna ditt förslag till politikerna direkt via en förslagslåda på landstingets hemsida.

I dagsläget kan alla västmanlänningar lämna ett skriftligt medborgarförslag till landstingsfullmäktige. Den möjligheten kommer självklart att finnas kvar. Med det system som vi nu utvecklar kommer du som medborgare även att kunna posta förslag via landstingets hemsida. Förslaget blir då synligt för alla besökare och de som gillar förslaget kan markera sitt stöd. Om ett förslag får tillräckligt mycket stöd tas det sedan upp i fullmäktige. Det kommer också att finnas möjlighet att sprida ett förslag och skapa debatt genom forum som Facebook.

Syftet med att införa digitala medborgarförslag är att underlätta för dig som medborgare att komma i kontakt med politikerna. Liknande modeller finns redan i Malmö och i Storbritannien. Erfarenheter därifrån visar att intresset för att lämna förslag är stort när man enkelt kan göra det via internet.

Vi underlättar dialogen med de folkvalda, möjliggör att fler idéer kommer fram och stärker därmed demokratin. Förhoppningen är att direkta kanaler för påverkan kommer att leda till mer debatt och ökat intresse för landstingspolitik. Det tycker vi är önskvärt. Särskilt med tanke på den diskussion om vårdens framtida finansiering som nu förs, där förslag som hotar en allmän solidariskt finansierad sjukvård från vissa håll lyfts fram som lösningar. Sådana omvälvande beslut får på inga villkor ske över huvudet på medborgarna!

Vårt förslag om stärkt demokrati står mot högeralliansens uppsplittring av välfärden, där inflytandet över den egna verksamheten försvagas och där din roll som medborgare förpassas till att vara kund i ett köp- och säljsystem. Högeralliansens vårdval bygger på att du ska kunna hålla dig informerad om kvalitén på olika vårdcentraler och utifrån det välja den bästa. Föga förvånande är det få som har möjlighet till det och därmed få som gör aktiva val. Betydligt fler visar intresse att lämna sin åsikt i landstingsvalet var fjärde år.

I Vänsterpartiet är vi övertygade om att människor vill kunna påverka direkt och inte bara som en del av en trögrörlig kundmassa. I högeralliansens Västmanland har inflytandet över den egna verksamheten försvagats i och med att allt mer lagts ut på entreprenad. Den utvecklingen har vi i den nytillträdda rödgröna majoriteten satt stopp för. Vi satsar i stället på fördjupad demokrati. Det är medborgarna som äger landstinget och i egenskap av ägare ska de ha makt att påverka!

Hans Jansson (V)
landstingsråd
Lotta Johansson Arnqvist (V)
ledamot av landstingsfullmäktige