Debattsvar: Alliansbudgetar drabbar välfärden

Landstingsalliansen säger den 27 november att vi rödgröna inte redovisar hur de nya skatteintäkterna ska användas och att det är ohederligt av oss. Vårt budskap är tydligt: pengarna ska främst gå till primärvård, psykiatri och kollektivtrafik. Varenda krona kan inte öronmärkas så specifikt som alliansen tror eftersom besluten behöver beredas under 2013–2014.

Allianspartierna stöder flera av våra rödgröna förslag på satsningar. De har även med några egna förslag. Men de motsätter sig en skattehöjning och är otydliga med finansieringen. Vi ser dock i alliansens förslag till budget att de skulle göra stora nedskärningar i sjukvården.

Allianspartierna har angripit oss och sagt att man inte kan motivera skattehöjningar med att andra landsting, flera borgerligt styrda, höjer skatten. Men de bortser då från att alla landsting drabbades ekonomiskt när den borgerliga regeringen 2011 tog bort anslag till landstingen; för Västmanland krymptes anslaget med 100 miljoner kronor.

Högerpolitik på riksplanet påverkar välfärden och medborgarna. Alliansens kostnads-drivande förslag med oklar finansiering i en redan hårt ansträngd ekonomi är varken ambitiösa, ansvarstagande för välfärden eller verklighetsförankrade.

Denise Norström (S)
Juha Rundgren (V)
Barbara Conte (MP)
 
Detta debattsvar publiceras under veckan i olika länstidningar.
Annonser

Ja till rödgröna satsningar i landstinget

Den rödgröna landstingsmajoritetens förslag om satsningar med fokus på primärvård, psykiatri och kollektivtrafik röstades igenom vid onsdagens fullmäktige. Satsningarna möjliggörs genom en höjning av landstingsskatten med 50 öre.

– Vi har sett behovet att utveckla primärvården, psykiatrin och kollektivtrafiken. Paketet vi genomför är väl genomtänkt för att möta dagens och framtidens utmaningar. Skattehöjningen måste ha tydliga mål. Det är bra att vi tillsammans med alliansrepresentanter betonat värdet av styrning och uppföljning så pengarna används rätt, säger landstingsrådet Denise Norström (S).

Landstinget Västmanland lägger idag 16,9 % av sin budget på primärvården. Med dessa satsningar växlar man upp primärvården i nivå med rikssnittet för andra landsting.

– Det är en strukturell förändring som vi initierar inom vården. Satsningen på primärvården och psykiatrin är viktig för att avlasta sjukhusvården, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V). Alliansen i landstinget däremot ordinerar samma recept som tidigare med ytterligare besparingar i sjukhusvården, trots att delar av verksamheten går på knäna.

– Landstingsplanen är en investering i framtiden! Människorna som söker sjukhusvård blir fler och fler. Människor som egentligen inte skulle behöva sjukhusvård, om de kunde få hjälp tidigare. Om vi kan hjälpa dem tidigare, kommer mycket lidande och stora belopp kunna sparas, säger landstingsrådet Lars Flodin (MP). Läs mer

Halvtidsintervju: Denise Norström

Det är halvtid mellan valen 2010 och 2014. Men någon halvtidsvila är det inte för Landstinget Västmanlands rödgröna landstingsråd. På bloggen har de senaste veckorna publicerats intervjuer med landstingsrådens syn på arbetet under mandatperioden som varit och det som återstår till 2014.

Som sista råd ut är landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Vilket är ditt ansvarsområde?
Jag är landstingsstyrelsens ordförande vilket ger ett övergripande ansvar för inte minst finanser och strategiska frågor.

Vad anser du att den rödgröna majoriteteten i landstinget lyckats bäst med?
Vi har lyckats sätta en hälsoprofil på landstingets verksamhet. Vi arbetar, utöver den traditionella vården, mycket med förebyggande och uppföljning.

Vilket politiskt budskap tycker du att de rödgröna bäst nått ut med till väljarna?
Jag tycker att vi nått ut med politiken att vi arbetar förebyggande. Det är ett arbete som kommer behövas med de utmaningar som folkhälsan och landstingen står inför.

Vilka aktiviteter kommer du att delta i under hösten?
Jag kommer vara med på dörrknackning i Västerås och liknande aktiviteter. Den 15 oktober ska jag i Sala tillsammans med vår distriktsordförande Olle Thorell presentera Socialdemokraternas skuggbudget. Då hoppas jag att många intresserade dyker upp!


Kontakt
Denise Norström
070-5130018
denise.norstrom@ltv.se

Tommy Levinsson blir nytt landstingsråd

Tommy Levinsson har föreslagits som nytt socialdemokratiskt landstingsråd i Västmanland. Det meddelade landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström i samband med en presskonferens nu på morgonen.

Tommy Levinsson ersätter Lars Eriksson som landstingsråd den 1 oktober. Han ska främst arbeta med kollektivtrafikfrågor, inte minst tågtrafiken. Han behåller även flera uppdrag som han haft de senaste åren i landstinget inom kost- och varuförsörjning samt Samtrafiken.

– Jag ser fram emot att få ett så spännande uppdrag som det innebär att vara landstingsråd, säger Tommy Levinsson. Med den nyinrättade kollektivtrafikmyndigheten kommer många politiska avvägningar behöva göras för att Västmanland ska vara en konkurrenskraftig, klimatsmart och turistvänlig region.

– Det känns tryggt att Tommy Levinsson ska få arbeta med kollektivtrafikfrågorna, säger Denise Norström. Han har politisk erfarenhet och har de senaste åren kunnat specialisera sig på kollektivtrafiken.

– Samarbete med grannlänen och Stockholmsregionen är av avgörande betydelse för framtida arbetstillfällen och ett fungerande näringsliv. Med infrastruktursatsningar och en klok strategi för pendlares villkor så ger vi Västmanland en god chans att generera tillväxt. Vi måste ge människor goda möjligheter att röra sig innanför och över länets gränser, avslutar Tommy Levinsson.

Kontakt
Tommy Levinsson
072-1530082 eller tommy.levinsson@ltv.se

Arvid Hedeborg, politisk sekreterare (S)
072-1530084 eller arvid.hedeborg@ltv.se

Fakta om Tommy Levinsson
Född 1957 i Viby, Närke
Bor på Skiljebo
Utbildad bagare
Tjänstledig arbetsförmedlare
Förtroendevald i landstingsfullmäktige sedan 2010
Aktiv i Västerås Stads kommunalpolitik 1991-2010

Bakgrund
– I juli 2012 meddelade Sven-Erik Österberg att han lämnar riksdagen och samtliga partiuppdrag för att bli landshövding i Norrbotten. Han efterträds i riksdagen av Lars Eriksson som från valet 2010 varit landstingsråd.
– Lars Eriksson går in i riksdagen fr.o.m. oktober 2012 och Tommy Levinsson tar då över uppdraget som landstingsråd.
– Kollektivtrafikmynidigheten inrättades 1 januari 2012 och är en myndighet som i länet leds av Landstinget Västmanland. Det är en regional myndighet.
– Formellt utses Tommy Levinsson vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 19 september.

Övrigt
Läs mer om kollektivtrafikmyndigheten på SKL:s hemsida: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/kollektivtrafik_4/kontakta-kollektivtrafikmyndigheten/kollektivtrafik-i-vastmanland

Högupplöst bild på Tommy Levinsson. Ange Foto: Per Helgoson, Photografen http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/pd/vastmanland/bilder/Landstinget/Tommy%20Levinsson%20h%c3%b6guppl%c3%b6st.jpg

 

Debattsvar: Ansvarstagande för budget, vårdgaranti och kortare vårdköer

Svar till Helena Hagbergs (FP) debattartikel i VLT 11/7.

Helena Hagberg kritiserar Landstingsplanen och menar att åtgärder saknas för hur vårdköer ska kortas och vårdgarantin respekteras.

De rödgröna har skärpt kraven för att det ska gå snabbare att få tid hos en speciallist och komma till en eventuell operation. Vi sätter ambitiösare mål än den nationella vårdgarantins ramar. Borgarnas ännu hårdare krav vore visserligen bra om de gick att uppfylla, men de saknar verklighetsförankring. I det stora hela var borgarnas förslag till landstingsplan, där bl.a. patientlotsar ingick, kraftigt underfinansierad.

När borgarna var i majoritetsställning 2006-2010 kunde de inte pressa ned vårdköerna nämnvärt. Däremot tog de bort landstingets vårdgarantikontor som (S) infört 2002-2006. Är det dessa alliansen vill att vi ska ta tillbaka?

Vi betonar vikten av mer lyckad styrning och ledning i verksamheten för att klara framtida utmaningar. Det kan frigöra resurser och korta vårdköerna. Landstinget satsar nu även mer på Internettjänster såsom ”Mina Vårdkontakter” och telefonservice. Det är en åtgärd för fler patientkontakter och bättre informationsflöde. Naturligtvis ska inte mötet mellan vårdpersonal och patienter bortprioriteras, men kommunikationen kan ske på fler sätt och öka tryggheten. 

Jag håller med Helena Hagberg om att vårdgarantin måste tas på högsta allvar. Tyvärr läser hon Landstingsplanen väldigt selektivt.

Denise Norström
Landstingsråd (S
)