Halvtidsintervju: Hans Jansson

Det är halvtid mellan valen 2010 och 2014. Men någon halvtidsvila är det inte för Landstinget Västmanlands åtta rödgröna landstingsråd. På bloggen publiceras intervjuer med deras syn på arbetet under mandatperioden som varit och det som återstår till 2014.

Först ut är Hans Jansson, Vänsterpartiet.

Vilket är ditt ansvarsområde och hur går arbetet där?
Regionala frågor samt forskning. Arbetet går bra överlag. Framförallt är det glädjande att samarbetet mellan landstinget och kommunerna som kanaliseras genom VKL:s (Västmanlands Kommuner och Landsting) kulturberedning fungerar bra. Vad gäller forskningen så är det på gång att få fram en forsknings- och innovationsstrategi, vilket är oerhört viktigt inför framtiden.

Vad anser du att den rödgröna majoriteteten i landstinget lyckats bäst med?
Lyft fram folkhälsan och styrt upp primärvårdsprogrammet

Vilka prioriteringar vill du göra fram till valet?
Inom det område jag arbetar mest med är att få fram en tvärpolitiskt förankrad forsknings- och innovationsstrategi samt fortsätta utveckla kulturen i hela länet.

Hur anser du att alliansregeringens politik påverkat Landstinget Västmanlands verksamhet?
Självklart har den sociala nedrustningen påverkat samhället i stort och kanske framförallt ungdomars psykiska hälsa.

Vilka aktiviteter kommer du att delta i under hösten och samtala med väljare?
Kulturnatten i Västerås samt partiaktiviteter i olika delar av länet.

Kontaktuppgifter
Hans Jansson
072-1530083
hans.jansson@ltv.se

Annonser