Kulturen utvecklar Västmanland

vastmanlands_teater3Var vi människor väljer att leva och bo beror på många saker. Till exempel kan möjligheten till ett aktivt idrotts- eller kulturliv vara det som väger över i valet av bostadsort.

Även utifrån folkhälsosynpunkt är det viktigt att man har möjlighet till ett berikande liv på fritiden. Vad man väljer att göra kan vara allt från idrottande, museibesök, konsertbesök eller teaterbesök till att via IT ta del av kulturarvet.

Vi i den rödgröna landstingsmajoriteten ser kulturfrågorna som betydande för utvecklingen av Västmanland. Landstinget har en viktig roll i att skapa förutsättningar för kulturen att utvecklas. Därför kan vi med glädje konstatera att mycket händer på området och att vi i den rödgröna majoriteten är på god väg att genomföra de överenskommelser som landstinget och kommunerna tog i den gemensamma regionala kulturplanen.

● Under 2014 öppnar länsmuseet nya och större utställningsytor på Karlsgatan 2. Därmed får vi ett fullt utbyggt länsmuseum med plats för fler utställningar som speglar Västmanland och dess historia. Möjligheterna för fler externa utställningar öppnar sig också med större lokaler.

● Arkiv Västmanland får äntligen en hållbar lösning för omhändertagandet av enskilda arkiv (företags och ideella organisationers samlade historia). De offentliga delarna av arkiven kommer att finnas i Stadsbiblioteket i Västerås, en naturlig plats för forskare och andra intresserade att söka sig till.

● Länets kulturarv kommer att dokumenteras digitalt och tillgängliggöras på Internet och i sociala medier genom en kulturarvsportal. På så vis kommer det gå att nå den västmanländska kulturskatten från, inte bara hela länet, utan också från hela världen.

● 2013 höjer vi bidraget till Västmanlands Teater och Västmanlandsmusiken, så att de kan vara mer aktiva i hela länet. Det handlar dels om att fördjupa samverkan med det lokala kulturlivet, dels att det kan bli fler turnerande egna produktioner och fler gästspel runt om i länet.

Framtiden på kulturområdet lovar gott. Det sker ett sprudlande utvecklingsarbete hos de aktörer som gemensamt bygger Västmanlands kulturliv. I samarbete med den polska staden Wroclaw, som är europeisk kulturhuvudstad 2016, ger vi möjlighet till västmanländska kultur-utövare att nå en större publik.

Genom samarbetet skapas också möten mellan polska konstnärer och eleverna på Tärna folkhögskola. Möten som med stor sannolikhet skapar ringar på vattnet.

Nästa år ska den regionala kulturplanen uppdateras och med det arbete som genomförts hittills som grund har vi goda utsikter för fortsatt utveckling av en mångsidig kultur i hela länet.

Satsningar på kulturen är satsningar på öppenhet, möten och engagemang. Det är helt enkelt satsningar på ett levande och demokratiskt Västmanland.

Denise Norström (S)

Hans Jansson (V)

Lars Flodin (MP)

Annonser

Landstingets cancervård i sverigetoppen

Västmanlands sjukhus Västerås är topprankad i socialstyrelsens utvärdering av de tre vanligaste cancerformerna – bröstcancer, tjocktarmscancer och ändtarmscancer. Det skriver landstinget i ett pressmeddelande idag.

– Vi har all anledning att vara stolta över cancervården i Västerås då vi ligger i Sverigetoppen för överlevnad och har få återfall säger Leif Bergkvist, verksamhetsansvarig vid kirurgkliniken.

När det gäller operationskomplikationer såsom tarmperforation vid ändtarmscancer hade sjukhuset i Västerås inte ett enda fall 2009-2011. Och vid tjocktarmscancer är frekvensen av omoperationer lägst i Sverige.

En förklaring till det kan vara det sätt som Västerås sjukhus arbetar med bland annat centraliserad vård som drivs av specialister, standardisering och så kallade multidiciplinära ronder. Det sistnämnda innebär att patienten får en bedömning av ett flertal olika specialister, både inför behandlingsstart vid nyupptäckt cancer och efter canceroperationen.

Ett annat område där Landstinget Västmanland ligger bra till är bröstcancervården där 92 procent av kvinnor med diagnostiserad bröstcancer överlever.

Studiebesök på Västmanlands teater

vastmanlands_teater6I förra veckan besökte vi Västmanlands Teater. Bland annat fick vi se de nya replokalerna på Bäckby. Tack vare att teaterensembeln kan vara där och repa har teaterhuset även kunnat öppnas för fria teatergrupper.

Landstinget äger Västmanlands teater tillsammans med Västerås stad. Den rödgröna majoriteten i landstinget har varit tydliga med att teatern måste synas mer i hela länet. Därför var det glädjande att t.ex. höra om föreställningen Sparka neråt, som bygger på intervjuer med eleverna på Virsboskolan och som nu alla högstadieskolor i länet kan boka kostnadsfritt.vastmanlands_teater1vastmanlands_teater4

Besök på kollektivtrafikmyndigheten och AB Västerås Lokaltrafik

 

VL juha och deniseIdag besökte de rödgröna landstingsråden kollektivtrafikmyndigheten och VL. Kollektivtrafiken är en framtidsbransch och det händer mycket på området. Målet är att dubbelt så många ska åka kollektivt år 2020 och de rödgröna i landstinget gör nu en stor satsning för att utöka trafiken.
Landstingsråden fick tillfälle att diskutera med ledningen hur man kan få fler att åka kollektivt.

Peter Liss på det landstingsägda åkeriet AB Västerås Lokaltrafik berättar om hur man kontinuerligt följer upp klagomål från resenärerna och arbetar för att personalen ska trivas. När Peter Liss började arbeta kommunicerade tjänstemän och förare genom en korvlucka och hade separata fikarum. Kaffet på administrationsavdelningen var gratis, medan förarna fick betala för sitt. Nu har man öppnat upp avdelningarna med gemensamt fikarum och även förarna bjuds på kaffe.
Även i miljöarbetet ligger bolaget i framkant. Av åkeriets 160 bussar drivs 91 på biogas och förarna får ett lönetillägg om de kör enligt en bränslesnål metod.

         vl studiebesök kollektivtrafik vision

Besök på barn- och ungdomskliniken

barnkliniken
Igår besökte landstingsråden i den rödgröna majoriteten barn- och ungdomskliniken i Västerås. Bland annat fick de se hur för tidigt födda barn vårdas på avdelning 69 och hur mottagandet på barnakuten organiseras. Antalet besök på barnakuten har ökat de senaste åren, främst orsakat av icke-akuta besök. Politikerna fick tillfälle att diskutera situationen på barnakuten och hur man kan skapa trygghet så att föräldrar i första hand söker sig till sin vårdcentral eller 1177 med åkommor som inte är akuta.

 barnkliniken

 

Ja till rödgröna satsningar i landstinget

Den rödgröna landstingsmajoritetens förslag om satsningar med fokus på primärvård, psykiatri och kollektivtrafik röstades igenom vid onsdagens fullmäktige. Satsningarna möjliggörs genom en höjning av landstingsskatten med 50 öre.

– Vi har sett behovet att utveckla primärvården, psykiatrin och kollektivtrafiken. Paketet vi genomför är väl genomtänkt för att möta dagens och framtidens utmaningar. Skattehöjningen måste ha tydliga mål. Det är bra att vi tillsammans med alliansrepresentanter betonat värdet av styrning och uppföljning så pengarna används rätt, säger landstingsrådet Denise Norström (S).

Landstinget Västmanland lägger idag 16,9 % av sin budget på primärvården. Med dessa satsningar växlar man upp primärvården i nivå med rikssnittet för andra landsting.

– Det är en strukturell förändring som vi initierar inom vården. Satsningen på primärvården och psykiatrin är viktig för att avlasta sjukhusvården, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V). Alliansen i landstinget däremot ordinerar samma recept som tidigare med ytterligare besparingar i sjukhusvården, trots att delar av verksamheten går på knäna.

– Landstingsplanen är en investering i framtiden! Människorna som söker sjukhusvård blir fler och fler. Människor som egentligen inte skulle behöva sjukhusvård, om de kunde få hjälp tidigare. Om vi kan hjälpa dem tidigare, kommer mycket lidande och stora belopp kunna sparas, säger landstingsrådet Lars Flodin (MP). Läs mer

Invigning av hälsolyftet

Idag invegs hälsolyftets nya fräscha lokaler i landstingshuset. På hälsolyftet kan personal gå för att träna, men också få tips och motivation. Invigningen lockade mycket folk och många träningssugna. Kenneth Östberg, landstingsråd med ansvar för personal, klippte bandet och berättade att han själv ska försöka träna där någon gång i veckan.