Besök på kollektivtrafikmyndigheten och AB Västerås Lokaltrafik

 

VL juha och deniseIdag besökte de rödgröna landstingsråden kollektivtrafikmyndigheten och VL. Kollektivtrafiken är en framtidsbransch och det händer mycket på området. Målet är att dubbelt så många ska åka kollektivt år 2020 och de rödgröna i landstinget gör nu en stor satsning för att utöka trafiken.
Landstingsråden fick tillfälle att diskutera med ledningen hur man kan få fler att åka kollektivt.

Peter Liss på det landstingsägda åkeriet AB Västerås Lokaltrafik berättar om hur man kontinuerligt följer upp klagomål från resenärerna och arbetar för att personalen ska trivas. När Peter Liss började arbeta kommunicerade tjänstemän och förare genom en korvlucka och hade separata fikarum. Kaffet på administrationsavdelningen var gratis, medan förarna fick betala för sitt. Nu har man öppnat upp avdelningarna med gemensamt fikarum och även förarna bjuds på kaffe.
Även i miljöarbetet ligger bolaget i framkant. Av åkeriets 160 bussar drivs 91 på biogas och förarna får ett lönetillägg om de kör enligt en bränslesnål metod.

         vl studiebesök kollektivtrafik vision

Annonser

Besök på barn- och ungdomskliniken

barnkliniken
Igår besökte landstingsråden i den rödgröna majoriteten barn- och ungdomskliniken i Västerås. Bland annat fick de se hur för tidigt födda barn vårdas på avdelning 69 och hur mottagandet på barnakuten organiseras. Antalet besök på barnakuten har ökat de senaste åren, främst orsakat av icke-akuta besök. Politikerna fick tillfälle att diskutera situationen på barnakuten och hur man kan skapa trygghet så att föräldrar i första hand söker sig till sin vårdcentral eller 1177 med åkommor som inte är akuta.

 barnkliniken

 

Debattsvar: Vikten av läkarförsörjning för en bra vård

Oppositionspolitikerna Tomas Högström och Maria Dellham (M) ställer frågor på VLT:s debattsida om framtidens läkarförsörjning. Problemet delar vårt landsting med de flesta andra landsting. Nytänkande för lösningar kommer att behövas, som Högström och Dellham poängterar.

En del av lösningen äger vi själva, en del finns hos andra. Det är viktigt att regeringen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tar sitt ansvar. Regeringen bör prioritera arbetet för fler studieplatser till läkarutbildningen medan SKL måste finna lösningar för att begränsa användningen av hyrläkare.

Den rödgröna majoriteten har vidtagit en rad viktiga åtgärder i vårt landsting. Det handlar om att utöka antalet AT- och ST-läkarplatser. Vi satsar på att locka europeiska läkarstudenter till Västmanland, t.ex. genom landstingets samarbete med polska Wroclaw vars svenska studenter kommer till Landstinget Västmanland på praktik. Det gäller också att få läkare att välja arbete inom primärvården. För detta gör vi satsningar i nuvarande landstingsplan.

Vi är idel öra gällande förslag om läkarförsörjning utöver de vi redan nu diskuterar eller har fattat beslut om. Min förhoppning är att majoritet och opposition kan finna gemensamma långsiktigt hållbara strategier. Det skulle fortsätta förbättra vården för västmanlänningarna.

Kenneth Östberg
Landstingsråd (S)

– – –
Artikeln publicerades i VLT den 21 januari.

Rödgrönt debattsvar till Skattebetalarnas förening

Dick Kling, ordförande för Skattebetalarnas förening och moderat statssekreterare till skatteministern Bo Lundgren 1991–1994, skriver 27 december att politiker måste ställa saker mot varandra för att hålla på resurserna. Det har han rätt i, men han har skygglapparna på när han problemformulerar i övrigt.

Hälften av alla landsting höjde skatten 2012 eller 2013. Detta gör inga majoriteter, oavsett politisk färg, av ren glädje utan för att det är nödvändigt. Borgerliga regeringen har sänkt flera skatter sedan dem tillträdde 2006, men tar inte hänsyn till att situationen blir ohållbar ute i landet. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har påtalat detta flera gånger, men regeringen slår dövörat till i sin skattesänkariver.

Vi har senaste tiden konstaterat att regeringens budget varit grovt felkalkylerad. Dyra reformen med sänkta restaurangmomsen tycks inte ge vare sig sänkta priser eller många fler jobb. Det årliga underhållet till järnvägen tog slut i september, vilket märktes under 2012 års vintermånader.Regeringen sänker skatter och drar samtidigt ned på anslagen till olika delar av välfärden så att i detta fall landstingen får ta kostnaderna. Det landar i skattehöjningar för medborgarna.

Vi konstaterar även att Kling skickat in liknande insändare till andra lokaltidningar. Han är väldigt generell i sin analys: han vill helt enkelt undvika skattehöjningar till varje pris. Han tar ingen hänsyn till Landstingets Västmanlands särskilda satsningar på primärvård, psykiatri och kollektivtrafik. Välfärdssatsningar vi bedömer vara absolut nödvändiga.

Denise Norström (S)
Juha Rundgren (V)
Barbara Conte (MP)