Ja till rödgröna satsningar i landstinget

Den rödgröna landstingsmajoritetens förslag om satsningar med fokus på primärvård, psykiatri och kollektivtrafik röstades igenom vid onsdagens fullmäktige. Satsningarna möjliggörs genom en höjning av landstingsskatten med 50 öre.

– Vi har sett behovet att utveckla primärvården, psykiatrin och kollektivtrafiken. Paketet vi genomför är väl genomtänkt för att möta dagens och framtidens utmaningar. Skattehöjningen måste ha tydliga mål. Det är bra att vi tillsammans med alliansrepresentanter betonat värdet av styrning och uppföljning så pengarna används rätt, säger landstingsrådet Denise Norström (S).

Landstinget Västmanland lägger idag 16,9 % av sin budget på primärvården. Med dessa satsningar växlar man upp primärvården i nivå med rikssnittet för andra landsting.

– Det är en strukturell förändring som vi initierar inom vården. Satsningen på primärvården och psykiatrin är viktig för att avlasta sjukhusvården, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V). Alliansen i landstinget däremot ordinerar samma recept som tidigare med ytterligare besparingar i sjukhusvården, trots att delar av verksamheten går på knäna.

– Landstingsplanen är en investering i framtiden! Människorna som söker sjukhusvård blir fler och fler. Människor som egentligen inte skulle behöva sjukhusvård, om de kunde få hjälp tidigare. Om vi kan hjälpa dem tidigare, kommer mycket lidande och stora belopp kunna sparas, säger landstingsrådet Lars Flodin (MP). Läs mer

Annonser

Höjd ambitionsnivå i Landstinget Västmanland

Svar i Fagersta-Posten (16/11) på debattartikel från Sjukvårdspartiets Bosse Berg och Gunnar Stenås.

Sjukvårdspartiets representanter uppmanar rödgröna landstingsmajoriteten att dra lärdom av historien gällande den aktuella höjningen av landstingsskatten. En uppmaning är helt på sin plats, sett till att det varit två tidigare mindre lyckade justeringar.

Skattehöjning 2001, som refereras till, saknade en detaljerad plan för hur pengatillskottet skulle användas. Denna höjning ledde till en hög generell kostnadsutveckling i landstinget.

När den borgerliga majoriteten, i koalition med Sjukvårdspartiet, höjde skatten 2007 efter Heby kommuns länsbyte sa vi att den genomfördes i fel tid och hade fel syfte. Med Heby försvann inkomster men även 13000 patienter. Denna skattehöjning ledde, återigen, till en hög generell kostnadsutveckling.

Vi visar att denna gång ska pengarna gå till tre prioriterade områden: primärvård, psykiatri och kollektivtrafik. Samtidigt fortsätter vårt effektiviseringsarbete i sjukhusvården. Det är parallella arbeten i samma process som ska minska belastningen på sjukhusvården och öka främst vårdcentralernas, men också hälsocentrernas, betydelse.

Vi lovar ingenting om återställande av skattenivåer; förra mandatperiodens majoritet klarade inte av att återställa som de hade ambition att göra. Istället för ett sådant löfte är det viktigare att västmanlänningarna märker att denna målinriktade välfärdssatsning är en signal om landstingets ökade ambitioner.

Denise Norström (S)
Juha Rundgren (V)
Niclas Bergström (S)

Invigning av hälsolyftet

Idag invegs hälsolyftets nya fräscha lokaler i landstingshuset. På hälsolyftet kan personal gå för att träna, men också få tips och motivation. Invigningen lockade mycket folk och många träningssugna. Kenneth Östberg, landstingsråd med ansvar för personal, klippte bandet och berättade att han själv ska försöka träna där någon gång i veckan.

Debattsvar om våra rödgröna landstingssatningar

Vi hoppas liksom den borgerliga alliansen på ett maktskifte för kommunernas och landstingens bästa. Men som vi betonat tidigare ska det skiftet ska vara på regeringsnivå. Regeringens krympande anslag till landstingen sätter hård press på vården.

För att satsa på välfärden behövs en aktiv ekonomisk politik. Nya tillskott till primärvård, psykiatri och kollektivtrafik är en del av detta. Borgerliga alliansen ser tydligen inte det som en höjd ambitionsnivå eller öppen politisk styrning.

Vi ser att det behövs avsättas mer pengar till primärvården. Vi vill fånga upp patienten tidigare i vårdkedjan och göra mer förebyggande hälsoarbete. Från sjukhusvården kan vi dock inte ta pengar – varje krona är intecknad. Men vi arbetar parallellt för att nå fler effektiviseringsåtgärder i sjukhusvården.

Att psykiatrin behöver pengar, något som inte minst Kristdemokraterna efterlyst, det är än tydligare nu under massarbetslöshet och ökade samhällsklyftor. Psykisk ohälsa är den diagnosgrupp som ökar mest inom vården. Borgerlig passivitet inför detta duger inte.

Vår satsning på kollektivtrafiken ger signalen att vi måste investera för att människor ska kunna bo och stanna i Västmanland. Framtidsinriktat, resurssmart och tillgängligt för hela länets befolkning. Vi väntar på Centerpartiets beskrivning över hur deras kollektivtrafiksatsningar faktiskt skulle finansieras.

Barn- och ungdomshälsans arbete är viktigt. Den drivs fram till i år med tillfälliga statliga projektpengar vilket därför gjort dess framtid osäker när regeringen drar undan mattan för de svenska landstingen. Med satsningar därkan verksamheten fortsätta. Våra barn och ungdomar kan fortsätta få viktig vård och hjälp.

Sjukhuset i Köping går med betydande underskott och det måste vi hantera. 85 000 invånare i upptagningsområdet ska inte bekymra sig för akutens framtid. Hur borgerliga alliansen tänkt säkerställa akutmottagningen i Köping, det har inte beskrivits.

Idag har Västmanland landets näst lägsta landstingsskatt. Efter höjningen är vi fortfarande under rikssnittet. Den satsning som nu kommer på primärvården, psykiatrin och kollektivtrafiken visar vad vi vill fokusera på.

Vad borgarna fokuserar konstruktivt på, det är oklart. Men de fick i alla fall ihop en debattartikel om det.

Denise Norström (S)
Juha Rundgren (V)
Barbara Conte (MP)
Denna debattartikel har publicerats i flera länstidningar senaste veckan.