Ett paket för att möta framtidens utmaningar

 

 

 

 

 

De rödgröna i Landstinget Västmanland presenterar idag ett paket med satsningar för att möta framtidens utmaningar i välfärden. Det handlar om en förstärkning av primärvården, vidareutveckling av det förebyggande hälsoarbetet och en satsning på kollektivtrafiken. För att finansiera dessa satsningar föreslås en höjning av skatten.

– Vi ska se till att primärvård och hälsocenter hjälper människor till en god hälsa och minskar behovet av dyr sjukhusvård. Det är helt nödvändigt att på det här sättet arbeta mer uppströms för att klara en god och säker vård. Att vidareutveckla landstingets hälsoarbete är en viktig åtgärd i vår framtidssatsning, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

– Vårt arbete för att få balans i sjukhusvårdens ekonomi fortsätter. Mer av det som kan tas omhand i primärvården ska tas omhand i primärvården, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V). De nya skattepengarna möjliggör även att psykiatrin kan få nödvändiga tillskott.

Landstinget Västmanland är sedan årsskiftet kollektivtrafikmyndighet. Nu kommer en stor satsning på kollektivtrafiken.

– Kollektivtrafiken är eftersatt och vi ser ett stort behov av utbyggnad, inte minst för att förbättra möjligheterna till arbetspendling i hela länet, säger landstingsrådet Barbara Conte (MP). För våra tre partier är satsningar på kollektivtrafiken en del av vårt klimatsmarta arbete. Läs mer

Annonser

Avregleringar gynnar inte landsbygden

Under en tid tillbaka har vi kunnat se hur förutsättningarna för landsbygdsborna har försvårats. Det parti som traditionellt sagt sig värna om landsbygden, Centerpartiet, har i regeringsställning valt att förlita sig på att ”marknaden” ska utveckla vårt land. Utförsäljning och avreglering har blivit en standardlösning.

Apoteket är en av våra vitala samhällsfunktioner som sålts ut och avreglerats. Prissättningen på flera receptfria läkemedel har överlämnats åt marknaden samtidigt som de nya apotekens utbud är begränsat. För människor runt om i länet har det emellanåt inneburit att de tvingas be en anhörig om hjälp att åka ända till Västerås för att få ut sin medicin i tid. Läs mer

Patienter allt mer nöjda med tillgängligheten i sjukvården

Västmanlänningarna blir allt nöjdare med sjukhusvården i länet. Det visar den stora nationella patientenkäten som genomfördes i samtliga landsting och regioner under våren 2012.

Enligt ett pressmeddelande från landstinget får sjukhusvården i länet bättre betyg på nästan alla områden jämfört med undersökningen 2010. Förbättringen är störst inom området tillgänglighet, där allt fler anser att de får vård inom rimlig tid. Mest nöjda är patienterna med bemötandet.

Glädjande tycker vi i den rödgröna landstingsmajoriteten som sedan vi tog över ledningen av landstinget 2010 envist betonat vikten av tillgänglighet och gott bemötande .

Halvtidsintervju: Denise Norström

Det är halvtid mellan valen 2010 och 2014. Men någon halvtidsvila är det inte för Landstinget Västmanlands rödgröna landstingsråd. På bloggen har de senaste veckorna publicerats intervjuer med landstingsrådens syn på arbetet under mandatperioden som varit och det som återstår till 2014.

Som sista råd ut är landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Vilket är ditt ansvarsområde?
Jag är landstingsstyrelsens ordförande vilket ger ett övergripande ansvar för inte minst finanser och strategiska frågor.

Vad anser du att den rödgröna majoriteteten i landstinget lyckats bäst med?
Vi har lyckats sätta en hälsoprofil på landstingets verksamhet. Vi arbetar, utöver den traditionella vården, mycket med förebyggande och uppföljning.

Vilket politiskt budskap tycker du att de rödgröna bäst nått ut med till väljarna?
Jag tycker att vi nått ut med politiken att vi arbetar förebyggande. Det är ett arbete som kommer behövas med de utmaningar som folkhälsan och landstingen står inför.

Vilka aktiviteter kommer du att delta i under hösten?
Jag kommer vara med på dörrknackning i Västerås och liknande aktiviteter. Den 15 oktober ska jag i Sala tillsammans med vår distriktsordförande Olle Thorell presentera Socialdemokraternas skuggbudget. Då hoppas jag att många intresserade dyker upp!


Kontakt
Denise Norström
070-5130018
denise.norstrom@ltv.se

Halvtidsintervju: Lars Flodin

Det är halvtid mellan valen 2010 och 2014. Men någon halvtidsvila är det inte för Landstinget Västmanlands rödgröna landstingsråd. På bloggen publiceras intervjuer med deras syn på arbetet under mandatperioden som varit och det som återstår till 2014.

Idag intervjuas Lars Flodin (MP)

 

Vilket är ditt ansvarsområde?
Modernisering och anpassning av Landstingets fastigheter samt att minimera och modernisera landstingets energianvändning.

Vad anser du att den rödgröna majoriteteten i landstinget lyckats bäst med?
Att ta ansvar för ekonomin, moderniseringar och effektiviseringar i landstingets samtliga verksamheter. Samtidigt prioriterar vi en fungerande och säker hälso- och sjukvård.

Vilket politiskt budskap tycker du att de rödgröna bäst nått ut med till väljarna?
Vi tar ansvar och skyller inte ifrån oss.

Vilka prioriteringar vill du göra fram till valet 2014?
Reducera energi och utsläppskostnader för att kunna omvandla dessa kostnader till resurser för hälso- och sjukvården samt skapa en struktur för ständiga förbättringar inom all verksamhet. Detta exempelvis genom miljöcertifiering.


Kontakt
Lars Flodin
072-1530090
lars-olof.flodin@ltv.se