20 mkr satsas på kortare vårdköer

Landstingsstyrelsen ställde sig på onsdagen bakom ett förslag om att satsa 20 miljoner kronor på att uppfylla vårdgarantin. Pengarna ska bland annat användas till att köpa vård utanför länet.

Bakgrunden är att AFA Försäkring beslutat att till offentliga och privata arbetsgivare återbetala totalt 17,5 miljarder kronor i premier för kollektivavtalade sjukförsäkringar. Orsaken är att antalet personer som beviljats sjukersättning avsevärt minskat sedan 2008. För Landstinget Västmanland handlar det om återbetalning av 78,9 miljoner kronor. Av dem ska högst 20 miljoner användas till en tillgänglighetssatsning.

– Återbetalningen är en engångshändelse och påverkar inte den obalans som finns i landstingets sjukvårdande verksamheter, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

– Däremot ser vi en möjlighet att använda delar av pengarna till att minska vårdköerna så att patienterna snabbare får vård. Om landstinget kan uppfylla vårdgarantin och kraven för kömiljarden innebär det samtidigt att vi får en större del av de statliga simulansmedlen. Effekten blir därmed dubbel.

Ärendet kommer att behandlas av landstingsfullmäktige den 19 september.

Annonser

Ombyggnad ger ökad patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen gav på onsdagen klartecken för till- och ombyggnad av Barnkliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås.

– Barnkliniken gör ett extremt viktigt arbete och äntligen har vi kommit fram till en helhetslösning som åtgärdar både patientsäkerhetsrisker och arbetsmiljöproblem. En stor eloge ska gå till vår fantastiska personal som gjort och gör ett fantastiskt jobb under tuffa förutsättningar, säger landstingsrådet Lars Flodin (MP).

Barnkliniken lokaler har diskuterats under lång tid. Barnakuten har haft provisoriska lokaler sedan 2004 och nyföddhetsavdelningen har varit trångbodd med svårigheter att upprätthåll patientsäkerheten som följd. Nu blir det bland annat en om- och tillbyggnad i markplanet för nyföddhetsavdelningen. Därmed får varje barn eget rum, vilket väsentligt minskar risken för smittspridning.

Byggnadsprojektet beräknas kosta 57 miljoner kronor.

De rödgröna ledarnas sommartal

Vi är inne i de avslutande veckorna av sommaren 2012 och samtliga rödgröna partiledare/språkrör har hållit sina traditionella sommartal.

Klicka på länkarna nedan för att läsa och se dessa (Obs! Externa länkar).

Stefan Löfven (S), 26 augusti i Stockholm

Jonas Sjöstedt (V), 19 augusti i Umeå

Gustav Fridolin (MP), 11 juni i Vittsjö
Åsa Romson (MP), 22 augusti i Göteborg

Premiär för innovationssluss

Idag var det premiär för landstingets innovationssluss. Här kan landstingets anställda träffa kunniga rådgivare och diskutera sin idé. Det kan handla om finansiering, marknads-undersökning, produktutveckling och produktion. Hans Jansson (V) var där.

– Inom landstinget är vi angelägna om att få fram nya och bättre tjänster och produkter som kan utveckla verksamheten. Förhoppningsvis kan också Innovationsslussen bidra till att landstinget blir en attraktivare arbetsgivare. Samtidigt är det självfallet viktigt för länet med nya innovationerna som kan skapa fler jobb, säger Hans Jansson.

Innovationsslussens drop-in:

Västmanlands sjukhus Västerås, Ingång 4  
Onsdagar kl 11-14

Västmanlands sjukhus Köping, Konferensrum 1 
Sista måndagen i månaden, kl 11-14

Västmanlands sjukhus Sala, Lilla konferensrummet
Första måndagen i månaden, kl 11-14

Rätt till vård för papperslösa i Västmanland

Pressmeddelande 120814

S, V, MP tar nu initiativet till att ge papperslösa i Västmanland rätt till vård.

Förslaget innebär att asylsökande och papperslösa som uppehåller sig i Västmanland ges rätt till sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som för personer med medborgarskap och uppehållstillstånd. Förslaget kommer att behandlas av Landstingsstyrelsen 29 aug.

Flera landsting har valt att gå före regeringen i frågan. De rödgröna i landstinget föreslår nu att även Landstinget Västmanland ska göra det.

– Det är inte vårdpersonalens ansvar att behöva ta ställning till patientens juridiska status, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S). De ska vårda och kunna arbeta förebyggande för människors hälsas bästa. Vår ambition är att se hur vi ska kunna låta personalen följa sina vårdetiska principer som innebär att alla människor som behöver vård ska få det.

 – Genom det här förslaget kommer några av de allra mest utsatta i dagens samhälle att få stärkta rättigheter, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V). Skrämselpropaganda om vårdturism har i europeiska studier visat sig vara falskt liksom snacket om att det skulle vara en ekonomisk börda.

– Jag är glad över att lägga fram det här förslaget i Västmanland, men den här rätten måste finnas i hela landet. Det här är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter. En människa som är sjuk måste kunna få hjälp oavsett medborgarskap, säger landstingsrådet Barbara Conte (MP).

Goda idéer välkomnas!

I dagens VLT uppmärksammas Christopher Holmströms lösning för hur man kan sätta kateter på män utan att det gör ont. Uppfinningen belönas nu med skapapriset. Holmström arbetar till vardags på landstingsdrivna Irsta satellitmottagning.

Vi gratulerar Christopher Holmström och hoppas att fler innovationer kan komma fram när landstinget nu tillsammans med Almi öppnar Innovationssluss, dit personal inom landstinget kan vända sig för att träffa kunniga rådgivare och diskutera sin förbättringsidé.