Vård för papperslösa

Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet idag presenterat sin överenskommelse gällande papperslösas rätt till vård. Papperslösa ska få samma rätt till vård som asylsökande enligt detta löfte.

Sverige har fått mycket kritik av FN för sin hantering av papperslösa som behövt vård. I nuvarande lagstiftning har inte ens alla barn rätt till vård eller kvinnor rätt till mödravård. Ett svenskt stort nätverk av organisationer inklusive tunga aktörer som Läkarförbundet, LO och politiska ungdomsförbund har krävt lagändring. Den utlovade lagändringen ska enligt regeringen träda i kraft den 1 juli 2013.

 –         Det är en utsatt grupp som nu får stärkta rättigheter, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V). Skrämselpropaganda om vårdturism har i europeiska studier visat sig vara falskt liksom snacket om att det skulle vara en ekonomisk börda.

Flera landsting har valt att gå före regeringen i frågan och i Landstinget Västmanland har de rödgröna lovat att också göra så.

–         Vi arbetar för att papperslösa ska kunna få utökad vård, säger landstingsrådet Barbara Conte (MP). Även om vi rödgröna i Västmanland har kommit överens om att erbjuda papperslösa vård i vårt landsting, måste den här rätten finnas i hela landet.

Det finns orosmoln i regeringens formuleringar, som att papperslösa endast ska få rätt till subventionerad vård som inte kan anstå. Man hade kunnat gå längre och undersöka hur vård ska kunna ges på samma villkor som till alla länets invånare, vilket Landstinget Västmanland ämnar göra.

–         Det är inte vårdpersonalens ansvar att behöva ta ställning till patientens juridiska status, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S). De ska vårda och kunna arbeta förebyggande för människors hälsas bästa. Vår ambition är att se hur vi ska kunna låta personalen följa sina vårdetiska principer som innebär att alla människor som behöver vård ska få det.

Annonser

Bra hygien ger ökad patientsäkerhet

Bra hygien ger ökad patientsäkerhet

Landstinget Västmanland är ett av landets bästa landsting vad gäller hygienrutiner och klädkoder. En nypublicerad undersökning visar att landstingets personal följer regler väldigt bra om hygien och kläder i vårdmiljö. Detta har inneburit att de vårdrelaterade infektionerna minskat och placerar Västmanland bland landets bästa landsting i frågan.

 –         Det visar att vi är på rätt väg, säger landstingsrådet Denise Norström (S). Personalen i landstinget tar patientsäkerheten på högsta allvar vilket är mycket viktigt.

De rödgröna skrev i sin senaste landstingsplan om de stora framsteg som gjorts senaste åren gällande patientsäkerhet. Det är glädjande att se hur de resultaten kommer när politiska beslut och verkställandet sker på ett så bra sätt.

Hans Jansson besöker Teatermaskinen

Under förmiddagen besökte Hans Jansson (V) Teatermaskinens verksamhet i Riddarhyttan för att få veta mer om dem. Teatermaskinen är framstående i sitt arbete med deltagande metoder, internationellt samarbete och hur de samarbetar med forskare. Bland annat imponerade deras nya teaterhus.

Läs mer om Teatermaskinen på deras hemsida www.teatermaskinen.com

Läs mer