Seminarieplanering

20111031-090517.jpgSjukvårdsutskottets ordförande Görel Korkman med inbjudan till medborgarseminarium

Den 22 november anordnar landstingets sjukvårdsutskott tillsammans med patientföreningar ett dialogseminarium med rubriken ”Vi som lever med psykisk ohälsa – vad vill vi?”

Programpunkter under dagen är bland annat Berättelser ur livet med hjälp av film, sång och dikter med Teatergruppen Freja, Vad som händer efter utskrivning med Per Torell, ordförande i Schizofreniförbundet och När, var och hur man söker hjälp för ångest/depression med Adina Veluca, överläkare psykiatriker och Irina Malmström, familjeläkare.

Annonser

Nu inför landstinget digital förslagslåda

I torsdags tog landstingsstyrelsen beslut att införa digital förslagslåda. Det innebär att medborgare inom kort kommer att kunna lämna förslag på förbättringar via nätet. Andra medborgare kan sedan gå in och ge bifall till ett förslag.

– Det är en möjlighet för medborgarna att ha synpunkter på sjukvård, kollektivtrafik och resten av landstingets verksamhet. Vi tror att människor har en förmåga och vilja att påverka och det här är ett enkelt sätt, säger Hans Jansson (V), landstingsråd, till VLT. Förslaget om att införa så kallade e-petitioner initierades genom en motion från Vänsterpartiet.

Läs VLT:s artikel om förslaget här >>

Rapport från landstingsfullmäktige

Delårsbokslutet inbjöd till intensiv debatt. Det visar på att kostnadsutvecklingen i landstingets verksamheter är oroväckande.

-Att få ordning på kostnadsutvecklingen är det absolut viktigaste för oss att hantera. Vi har lagt om rutiner för hur budgetering ska gå till framöver. Vi följer upp utvecklingen kontinuerligt. Båda förvaltningarna har i uppdrag att redovisa hur man arbetar ner på kliniknivå, sa Denise Norström (S).

-Signalsystemet måste gälla även oss i denna församling. Jag undrar vilka signaler det skickar ut till verksamheterna när vi skriver motioner som handlar om att göra lite mer samtidigt som läget kräver att verksamheterna gör mindre? frågade Stig Henriksson (V). Läs mer

Kenneth kollade trycket

I lördags hade landstingets familjeläkarmottagningar öppet hus. Nyfikna länsbor kunde se verksamheterna och bland annat kolla sitt blodtryck och blodsocker. Landstingsrådet Kenneth Östberg besökte familjeläkarmottagningarna i Skinnskatteberg och Norberg som anordnade ett välbesökt och givande arrangemang.

Donationsvecka: Landstingsråd utmanar politiker att ta ställning om organdonation

De rödgröna landstingsråden Hans Jansson, Denise Norström, Kenneth Östberg, Barbara Conte och Rigmor Åkesson har anmält sig till donationsregistret. Nu utmanar de politikerna i oppositionen och i Västerås stad att göra samma sak.

Årligen får närmare 1000 personer ett nytt liv tack vare donerade organ. Samtidigt är det många som väntar på transplantation.

– Donationer som skulle kunna rädda liv blir inte av eftersom anhöriga och sjukvården  inte känner till den avlidnes vilja. Genom att utmana andra politiker vill vi uppmärksamma frågan, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Denna vecka pågår Europeiska donationsveckan. Donationsansvariga i landstinget finns på plats och informerar på två ställen under veckan:

17-21 oktober, kl 08.30-16.00, Huvudentrén, Västmanlands sjukhus Västerås

22 oktober, kl 10.00-15.00, Affärscentrat Igor, centrala Västerås