Livlig debatt och heta frågor

Rapport från landstingsfullmäktige 110921

Ett i övrigt debattglatt fullmäktige inleddes med en tyst stund för att hedra offren för terrorattentaten i Norge.

Här följer några av de ärenden som behandlades på mötet. Läs mer

Annonser

Spekulation med pensioner oansvarigt

Pressmeddelande från den rödgröna landstingsmajoriteten 21 september 2011

De rödgröna partierna i landstinget kritiserar moderaterna för att vilja spekulera med landstingets pensionsbesparingar. I en motion som idag behandlas i fullmäktige föreslår moderaterna att en större andel av landstingets tillgångar ska kunna investeras i alternativa placeringar. Alternativa placeringar kan omfatta ett flertal områden som är tveksamma ur etisk och miljömässig synvinkel, som energi, infrastruktur och råvaror som t.ex. jordbruksprodukter. Att dubbla den andelen är både oansvarigt och oetiskt.

– Miljoner människor riskerar svält när vi spekulerar på råvarumarknaden. När spekulanterna tror att råvarumarknaden är lönsam så blir det en självuppfyllande profetia. Priserna går upp och det drabbar de allra fattigaste, säger Denise Norström (S).

-Är det någonting vi krigar om i den här världen så är det mat, vatten, olja och
metaller. Metallpriset vilar helt på upprätthållandet av den kinesiska diktaturen.
Våra pensionspengar ska inte bidra till det, säger Juha Rundgren (V).

Placerare har identifierat råvaror och alternativa placeringar som ett bra komplement till
andra aktier och därför har marknaden blivit en arena för spekulation. Det senaste halvåret har priserna på råvaror svängt kraftigt. Under en dag i maj föll värdet på olja med 8 % och samma vecka minskade priset på silver med en tredjedel. Landstinget kan redan reducera risken med en osäker aktiemarknad genom sparande i räntebärande papper.

-För oss är det en självklarhet att landstinget, som arbetar för västmanlänningarnas hälsa, inte heller investerar i företag som motverkar folkhälsan, säger Barbara Conte (MP).

Första året med en rödgrön landstingsledning

Juha Rundgren, Denise Norström och Lars Flodin håller pressträffDen 19 september 2011 var det ett år sedan västmanlänningarna röstade fram en ny, rödgrön landstingsledning. Med utgångspunkt i den gemensamma valplattformen som partierna enades om 2010 höll Juha Rundgren (V), Denise Norström (S) och Lars Flodin (MP) en pressträff för att göra en avstämning om landstingsledningen är på rätt väg.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick till val med en gemensam plattform som tog sin utgångspunkt i folkhälsa, tillgänglighet, miljö och kultur. I rapporten Första året med en rödgrön landstingsledning. Om vad vi fick västmanlänningarnas förtroende att göra och vad som hänt sedan valet 2010 görs en avstämning mot valplattformen för att ange vad som är gjort, vad som är på gång och vad som finns kvar att arbeta med.

Särskilt nöjda är den rödgröna landstingsledningen med att under året ha:

  • utvecklat folkhälsoarbetet bland annat genom att permanenta två hälsocenter och lägga ett uppdrag i det reviderade närsjukvårdsprogrammet för vårdcentralerna att arbeta förebyggande.
  • satsat betydligt mer på kollektivtrafiken än vad som skett tidigare, samt kommit överens med länets kommuner om att landstinget ska bilda kollektivtrafikmyndighet med huvudansvar för länets kollektivtrafik.
  • fått till en överenskommelse med kommunerna om växling av hemsjukvården.

Pressinbjudan: Första året med en rödgrön landstingsledning

Pressmeddelande från den rödgröna landstingsmajoriteten 15 september 2011

På måndag har det gått ett år sedan valet då västmanlänningarna röstade fram en ny rödgrön landstingsledning.

Med anledning av det bjuder vi in till pressträff där vi går igenom vad vi fick väljarnas förtroende att göra och vad som hänt sedan vi tillträdde den första november 2010. En översikt där vi systematiskt går igenom vad vi gick till val på och vad vi har uppnått delas ut på plats.

19 september kl. 11.30, Landstingshuset, lokal Tidö