Alliansen värjer sig mot att fullmäktige får mer information

Pressmeddelande från den rödgröna landstingsmajoriteten 20 april 2011

Flera av alliansens fullmäktigeledamöter yrkade idag avslag på ett förslag som syftade till att ge landstingsfullmäktige mer information om sprututbyte för narkomaner.

Beslutet utgår från en motion från (V) om att utreda införande av sprututbytesprogram. Den rödgröna majoritetens förslag till beslut innebar i sig inget ställningstagande till införandet av ett sprututbytesprogram, utan föreslog att man ska invänta den utvärdering som genomförs i Stockholms läns landsting.

-Enligt hälso och sjukvårdslagen är vi skyldiga att lindra, bota och fatta beslut på
vetenskapliga grunder. Hur kan man då yrka avslag på ett förslag som handlar om
att man vill inhämta mer kunskap? frågar Juha Rundgren, en av författarna bakom
motionen.

– Jag kan inte för mitt liv begripa vad som är så förskräckligt farligt med att vi ska ha
kunskapsinhämtning för alla i den här salen, sa Denise Norström (S),
landstingsstyrelsens ordförande.

Beslutet gick till votering och en majoritet (45 för och 32 emot) ställde sig bakom
landstingsstyrelsens förslag vilket innebär att en temadag för kunskapsinhämtning kommer att arrangeras.

Annonser