Hälsosatsning, kortare väntetider och stopp för utförsäljningar

Pressmeddelande från den rödgröna landstingsmajoriteten 14 december 2010

En historisk satsning på hälsa, kortare väntetider och en sammanhållen hälso- och sjukvård var några av de frågor som den nya landstingsmajoriteten lyfte i sin landstingsplan som beslutades om i landstingsfullmäktige den 14 december.

– Vi har fått förtroende från väljarna för den politik vi nu presenterar. Faktum är att vi som enda landsting gick emot rikstrenden och bytte från blått till rödgrönt styre. Det är en tydlig signal från västmanlänningarna, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

– Istället för att sälja ut och stycka sönder vården i entreprenader och bolag som alliansen har gjort, vill vi ha en sjukvård som är hälsofrämjande, lätt att komma i kontakt med och som är sammanhållen, fortsätter Denise Norström.

Det ekonomiska läget för 2011 är tufft. Sviterna efter finanskrisen och en mer utdragen lågkonjunktur innebär att skatteintäkterna har en lägre ökningstakt än beräknat. Samtidigt minskar alliansregeringen stödet till landstingen rejält. Parallellt är ohälsan i länet generellt högre än i resten av landet. Många mår dåligt och lever ohälsosamt, vilket kommer att öka trycket på hälso- och sjukvården om det inte åtgärdas. Hälsosatsningen som nu inleds innebär bland annat att vårdcentralerna ska arbeta förebyggande och ge stöd till en hälsosammare livsstil och att psykiatrisk kompetens förläggs till primärvården.

– Att arbeta hälsofrämjande kräver att vi ser hela människan. Hälsofrämjande insatser får bäst resultat om de görs i samverkan med förskola, skola och äldreomsorg, säger landstingsrådet Barbara Conte (MP).

Den rödgröna landstingsmajoriteten har sedan de tillträdde satt stopp för alliansens planer på ytterligare kommersialisering av vården.

– Vi har fått väljarnas uppdrag att förvalta deras pengar. Vi har inte för avsikt att skicka dem utomlands som vinster till privata storföretag, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V).

Annonser